Selecteer een pagina

Stichting Tournee-NL

Anbi Status

onze Missie

Doelstelling

Stichting Tournee-NL vindt speelplekken voor beginnende cabaretiers, kleinkunstenaars, entertainers en theatermakers, zodat zij vlieguren kunnen maken en ervaring kunnen opdoen om voor publiek te spelen en onder de aandacht te komen.
Hierdoor kunnen beginnende cabaretiers, kleinkunstenaars, entertainers en theatermakers zich blijven ontwikkelen en doorgroeien op het podium. Tevens is Stichting Tournee-NL voornemens eigen producties te gaan maken waarin startende theatermakers ervaring in op kunnen doen.

Gegevens

Naam Stichting/Vereniging:
Stichting Tournee-NL
Fiscaal nummer:
860614311
Contactgegevens:
website; www.tournee-nl.nl
e-mail; info@tournee-nl.nl
postadres ; Leyweg 61 2545 CC Den Haag

Bestuurssamenstelling

Evert de Vries
Andreas van Dijk
Guus van der Put
Jan van Bergen
Anne-Lieke Terpstra

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten.

Financiƫle verantwoording

  • Inkomsten komen uit donaties en sponsorbijdragen
  • Kleine inkomstenstroom per gerealiseerde uitvoering en mogelijke eigen producties.
  • Jaarlijks zullen inhoudelijke jaarverslag gepubliceerd worden op de website.